Ang dating daan music ministry blogspot


23-Sep-2020 11:26

Sa taong ding iyon, dahil sa sunud-sunod na pangangaral ay naitatag rin ang mga kongregasyon sa Ghana, Kanlurang Africa.

Willy, ay nagkaroon ng iringan ukol sa "pabagu-bagong" pamumuno at mga "mali-maling doktrina" sa samahan ng MCGI (katulad ng paninikluhod sa silangan tuwing mananalangin, at ang pangingilin ng Sabbath).

Taong 2005, ang samahan ay nagpalit ng pangalan na kilala na ngayon sa tawag na "Members Church of God International".